Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

mathematics: ابلهان عبرت نمی گیرند

mathematics: ابلهان عبرت نمی گیرند: حکومت هائی که مردم خود را در حصار حماقت محبوس کرده اند سرانجام دیدند که حصار شکست احمق آزاد گردید و حکومت را لگد مال کرد و به عمر اش خاته ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر