Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

mathematics: C/d دو کسر سنجشی متشابه

mathematics: C/d دو کسر سنجشی متشابه: در داریره که شناخت بسیار اندکی از آن داریم .لازم است ابتدا محیط دایره با قطر سنجیده شود و سپس طول اوتار محاسبه گردد.. تا امروز سنجش مح...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر