Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

mathematics: عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر

mathematics: عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر: اوتار در دایره تسلیم حماقت و بلاهت نمی شوند  اوتار تسلیم حماقت ننمی شوند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر