Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند

عالم دانشمند جایگاه وتر دایره در نیمه دایره است
جایگاه واقعی وتر دایره در ربع دایره نیست

 اختلاف طول وتر های دایره را در یابید.

۱ نظر:

  1. عالم . دانشمند این ترسیم زبان دارد. از آن چیز بفهم

    پاسخحذف