Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

mathematics: عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است

mathematics: عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است: فعلا" برای این ترسیم شرحی نمی نویسم . فوق العاده است.  فوق تصور است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر