Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

mathematics: عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش ...

mathematics: عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش ...: عالمان جهان محاسبه کسر سنجشی C/ d بادقت و منطق کامل انجام شد. عدد 3.14 شما که دلیل و منطق بهمراه ندارد باعث ننگ شما است.آن را فراموش کنید....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر