Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

mathematics: mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد

mathematics: mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد: mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد : در این ترسیم تعاریف کلاسیک رعایت نشده اند لذا از درجه اعتبار ساقط هستند .  اوتار را ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر