Google+ Badge

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر

اوتار در دایره تسلیم حماقت و بلاهت نمی شوند
 اوتار تسلیم حماقت ننمی شوند

۱ نظر:

  1. دانشمندان از دایره و وترهای دایره هیچ چیز درک و فهم نکردند

    پاسخحذف