Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است

فعلا" برای این ترسیم شرحی نمی نویسم .
فوق العاده است.
 فوق تصور است

۱ نظر:

  1. در کسی لیاقت درک و فهم نممی بینم . بدون شرح بماند

    پاسخحذف