Google+ Badge

۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

mathematics: خیانت به علم و دانش در سطح جهان

mathematics: خیانت به علم و دانش در سطح جهان: این یک نمو.نه آشکار و روشن است .www.dinbali.com pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر