Google+ Badge

۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

mathematics: چرا به علم و دانش این اندازه خیانت می شود.؟

mathematics: چرا به علم و دانش این اندازه خیانت می شود.؟: در حق علم . عالم بسیار خیانت شده و خیانت می شود. www.dinbali.com pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر