Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی: همه تظاهر به دانش می کنند. همه مدعی فهم و ادراک هستند. اما هیهات .چقدر از موضوع فاصله دارند.  باور کردنی نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر